0

Məqsəd

Ənənəvi olaraq hər il keçirilməsi nəzərdə tutulan proqramın əsas məqsədləri aşağıdakıları:

  • Dijital marketinq üzrə davamlı inkişaf edən bazarın tələblərinə uyğun ixtisaslı kadrların yetişdirilməsi;
  • Onların real iş şəraitində təcrübə əldə etməsi və formalaşacaq kadrlardan təşkil olunmuş mentorlar sisteminin yaradılması;
Share
Go top