0

Dijital çağırışlar

Azərbaycanda əhalinin 80%-ə yaxını internet istifadəçisi, 31%-i isə sosial media istifadəçisidir və bu say tədricən artmaqdadır. Buna görə də dijital aləmin trendləri və alətlərinin yaxından mənimsənilməsi vacibdir.

Hazırda ölkəmizdə bu sahənin ali təhsil müəssisələrində tədris olunmaması, Azərbaycan dilində öyrədici materialların azlıq təşkil etməsi əmək bazarında dijital sahədə ixtisaslı kadrların çatışmazlığına səbəb olur.

Share
Go top